Positiva utsikter för skräddarsydd vård vid lymfom

Patienter med lymfom svarar väldigt olika på behandling och det finns ett behov av ökad individanpassning. Karin Ekström Smedby, professor vid Karolinska Institutet, vill genom sin forskning bidra till en mer skräddarsydd vård och tidigare i år publicerades två artiklar som visar lovande resultat.

Sammanfattningsvis handlar Karin Ekström Smedbys cancerforskning om att införa precisionsmedicinska metoder för att ställa diagnos, behandla och följa upp patienter med lymfom. Tillsammans med sin forskargrupp och medarbetare inom klinisk genetik och patologi är hon inriktad på att identifiera genetiska avvikelser i lymfom genom blodprov och vävnadsprov.

De första resultaten av forskningen visar att en utvecklad genetisk sekvensering tillför kliniskt relevant information som kan komma patienter till nytta i två tredjedelar av fallen. Detta genom förfinad diagnostik, effektivare behandling och uppföljning genom blodprov, som möjliggör upptäckt av återfall innan det ger sig till uttryck eller symtom framträder.

Karin Ekström Smedbys cancerforskning bedrivs med stöd från Radiumhemmets Forskningsfonder. Du kan läsa mer om forskningen i artiklarna nedan.

Vetenskapliga artiklar

Artikel publicerad i Acta Oncologica
The BioLymph study – implementing precision medicine approaches in lymphoma diagnostics, treatment and follow-up: feasibility and first results.

Artikel publicerad i Frontiers in Oncology
Whole-genome informed circulating tumor DNA analysis by multiplex digital PCR for disease monitoring in B-cell lymphomas: a proof-of-concept study.

Populärvetenskaplig artikel

Artikel i Onkologisk tidsskrift, Norge
Første data fra BioLymph: Peker mot bedre tilpasset behandling av lymfekreft i nær fremtid.

Foto: Gustav Anestam.