Radiumhemmets Forskningsfonder

Ny professur i onkologisk kirurgi på KI inrättas med fondernas stöd

Genom att delfinansiera professuren vill vi bidra till högkvalitativ forskning och utveckling inom området onkologisk kirurgi.

Vårt stöd till professuren är en del av en större satsning där Radiumhemmets Forskningsfonder under 2020–2021 tog initiativ till att gemensamt med Karolinska Institutet finansiera och inrätta fem nya professurer, en i onkologisk kirurgi, en i onkologi, en i immunterapi och två i tumörpatologi.

Tjänsten, som är förenad med en anställning som specialistläkare vid Karolinska Universitetsjukhuset, går att söka till och med 1 december.

Till annonsen