Lennart blev frisk från prostatacancer – arbetar med sin läkare för att hjälpa andra

– Att ens tid är utmätt är något man måste acceptera. Men då gäller det att också göra bruk av sin stund på jorden, säger 93-årige Lennart Levi, professor emeritus i psykosocial miljömedicin som för 27 år sedan drabbades av prostatacancer.

 Det har gått mer än en kvarts sekel sedan Lennart Levi fick diagnosen prostatacancer. Sedan dess har väldigt mycket hänt på forskningsfronten vad gäller utveckling av nya läkemedel och behandlingsmetoder. 1996 upplevde Lennart att det var svårt att hitta information om vilken behandling som var den bästa just för honom och hans cancer.  

– Av en tillfällighet kom jag att läsa ett nummer av tidskriften Fortune. I en av artiklarna berättade världsföretaget Intels högste chef, it-legendaren Andy Grove om sin cancerresa. Precis som jag hade han diagnosticerats med prostatacancer. Och precis som jag förstod han att frågan om bästa behandling var komplex och krävde en sammanvägning av många förutsättningar. Skulle han välja operation, eller strålbehandling, med eller utan hormonterapi, eller ”vänta och se”, så kallad watchful waiting? Grove, som är forskningsutbildad, hade läst in sig på de viktigaste originalartiklarna i de vetenskapliga tidskrifterna, gjort egna analyser och därefter fattat sina beslut.  

Lennart som också upplevt att komplicerade problem inte kan lösas med enkla råd inspirerades av artikeln i Fortune.  

– Jag skrev till Andy Grove. Och till min förvåning svarade den store industriledaren, vänligt och utförligt. Vi brevväxlade under flera månader. 

Botades 

Under tiden pågick Lennarts egen resa inom cancersjukvården. Även han sökte information i många relevanta källor. Försökte väga informationen utifrån en helhetssyn och komma till beslut.  

– Stor roll spelade min onkolog, Sten Nilsson, eftersom han kunde väga in min ålder, min hälsa och mina övriga förutsättningar. Beslutet blev att jag skulle behandlas med både inre och yttre strålning av tumören, efter hormonbehandling. Behandlingen blev tidvis jobbig – men framgångsrik. Cancern kom inte tillbaka. 

Men det dröjde naturligtvis innan den insikten kom. De närmaste åren efter en cancerbehandling är kritiska. Lennart, som då var mitt uppe i sin karriär som stressforskare, minns hur han hanterade oron för att cancern skulle komma tillbaka. 

– Jag har en filosofisk syn på vår stund på jorden. Jag vet att inget liv kan vara evigt. Eftersom du inte har all tid i världen måste du välja noga vad du i varje ögonblick gör med ditt liv. När jag fick cancerbeskedet tänkte jag att nu gäller det att fatta bästa möjliga beslut. Och det var det som jag, precis som Grove, skaffade mig underlag för. 

Prostataskrift 

Efter genomgången behandling kontaktade Lennart åter sin läkare, nu i ett annat syfte. 

– Jag tyckte det saknades en saklig, aktuell, inkännande och aktiverande skrift om prostatacancer. Så jag presenterade min idé för Sten Nilsson: du kan onkologi och radiologi, jag kan psykosocial medicin, vad tror du om att författa en gemensam skrift på ämnet? Han sa ja direkt. Och han har naturligt nog insikt i en forskningsfront som jag bara kan studera på distans.  

Resten är vad man brukar kalla för historia. Skriften Prostatacancer – Råd, rön, möjligheter med sina 24 korta kapitel gavs ut för första gången 2012. Den uppdateras allt eftersom nya upptäckter görs. Till dags dato har den tryckts i 200 000 exemplar! Skriften blev en succé och har fungerat som stöd för många män som befunnit i sig samma situation som Lennart och Andy Grove gjorde för snart 30 år sedan.  

– Det gläder mig förstås. Idag som 93-åring har jag ingen känning av prostatan. Däremot har jag en rad andra sjukdomar. Min tid är utmätt, men det är den för oss alla. Det är något man måste acceptera och då gäller det att göra bruk av den tid man fått. Prostatacancerskriften är en del av den strävan. 

Text: Anette Bodinger Larsson. Foto: Gustav Anestam.