Kostnadsfritt seminarium om munhälsan och folksjukdomar som cancer – med professor Björn Klinge

Tandvårdspatienter med cancerdiagnos undrar ofta hur de på bästa sätt kan ta hand om sina tänder och om det är något särskilt de behöver tänka på kring sin munhälsa.

För att bäst besvara sådana frågor och även titta närmare på kopplingen mellan munhälsan och olika folksjukdomar har professor Björn Klinge, rådgivare till Aqua Dental, bjudits in av Tandläkare.se för att hålla ett seminarium i Stockholm den 30 november.

Kvällen kommer att ge konkreta tips på vad vi själva kan göra för att bättre ta hand om vår munhälsa, öka vårt välbefinnande och leva längre. Som deltagare får du även ett exemplar av boken ”Din hälsa sitter i munnen” och möjlighet att ställa frågor till professor Björn Klinge.

Radiumhemmets Forskningsfonder förmedlar nu inbjudan vidare i hopp om att Björn Klinges lättillgängliga kunskap ska komma dig till stor nytta!

Tid: Onsdag den 30 november klockan 17.30–19.30
Plats: ABF huset, Sveavägen 41, 111 34 Stockholm
Förtäring: Fika med kaffe, mackor och bullar

Anmäl dig här: Tandläkare.se och ange gärna Radiumhemmets Forskningsfonder i fältet ”Förening eller organisation” så vi kan utvärdera intresset för den här typen av aktiviteter.