Radiumhemmets Forskningsfonder

Johanna Adami och Kerstin Tham ny ledamot respektive suppleant

Johanna Adami och Kerstin Tham har valts in i Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

Under huvudmannamötet i slutet av maj valdes Johanna Adami och Kerstin Tham till ordinarie ledamot respektive suppleant för Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond, en av de två fonder som utgör Radiumhemmets Forskningsfonder. 

Johanna Adami är rektor på Sophiahemmet Högskola, cancerepidemiolog och professor i medicinsk vetenskap. Kerstin Tham är rektor på Malmö universitet och professor i arbetsterapi samt tidigare prorektor vid Karolinska Institutet.