Huvudmannamötet har ägt rum

Vår fond Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond har genomfört årets huvudmannamöte.

Huvudmannamötet 2023 ägde rum tisdag den 30 maj på Kungl. Slottet.

Efter mötet höll Karolinska Institutets nytillträdda rektor Annika Östman Wernersson* föredrag om Karolinska Institutets framtidsvision.

I anslutning till mötet var deltagarna också inbjudna till en visning av jubileumsutställningen ”Vasa till Bernadotte, 1523–1973–2023. Kultur i rikets tjänst”.

Sammankomsten avslutades med middag.

* På bild till vänster om stiftelsens ordförande Cecilia Schelin Seidegård.