Huvudmannamöte 2024

Vår kungliga stiftelses huvudmannamöte har ägt rum med val av styrelse för kommande femårsperiod samt besök av sjukvårdsministern.

Den 28 maj höll Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfonds sitt årliga huvudmannamöte. Vid mötet valde huvudmännen styrelseledamöter för de kommande fem åren samt revisorer.

Den nyvalda styrelsen tillträder den 1 juli 2024 och består av:

 • Ordförande Cecilia Schelin Seidegård, omval, utsedd av H.M. Konungen
 • Ledamot Johanna Adami, omval
 • Ledamot Yvonne Brandberg, nyval, utsedd av Cancerföreningen i
  Stockholms styrelse
 • Ledamot Simon Ekman, omval
 • Ledamot Daniel Forslund, omval
 • Ledamot Jan Lindman, nyval
 • Suppleant Katarina Le Blanc, omval
 • Suppleant Kerstin Tham, omval
 • Suppleant Svetlana Bajalica Lagercrantz, omval, utsedd av Cancerföreningen i Stockholms styrelse
 • Sekreterare Håkan Mellstedt, omval

De två nyvalda ledamöterna är Yvonne Brandberg, professor i vårdvetenskap, och Jan Lindman, överintendent vid Kungl. Hovstaterna, som kliver in i rollen som skattmästare. Utträder gör skattmästare Kurt Sjölander, tidigare direktör, samt Olle Stenman, tidigare justitieråd, efter fleråriga engagemang och mycket uppskattade insatser.

I samband med huvudmannamötet höll sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson föredrag. Hon tog bland annat upp den pågående revideringen av Sveriges nationella cancerstrategi och behovet av ökat fokus på rehabilitering och uppföljning samt strålterapi. Hon lyfte även att det nu har blivit läge för staten att vara med och säkerställa en varaktig uppbyggnad av precisionsmedicin, som möjliggör individualiserad diagnostik och behandling. Detta är ett område där cancerforskningen har accelererat det senaste decenniet, vilket Radiumhemmets Forskningsfonder har varit starkt bidragande till. Både genom vår mycket tidiga och kraftfulla satsning på att utveckla precisionsmedicin som forskningsområde och genom stöd till forskningsprojekt vars resultat leder fram till konkret patientnytta.

Huvudmannamötet ägde rum på Kungliga slottet, var deltagarna även var inbjudna till guidad visning, och följdes av social samvaro.


Årsberättelse 2023

På bild: sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och stiftelsens ordförande Cecilia Schelin Seidegård.