Forskarmånader till kliniskt verksamma doktorander

Elva doktorander inom cancerområdet har beviljats finansiering av forskningstid i form av så kallade forskarmånader.

Stödet riktar sig till doktorander som parallellt med sin forskarutbildning arbetar kliniskt inom cancerområdet. Syftet är att frigöra tid och på så vis ge doktoranderna bättre möjligheter att genomföra sina doktorandprojekt. Forskarmånaderna syftar även till att främja klinisk patientnära cancerforskning på längre sikt.

Det är fjärde året som Radiumhemmets Forskningsfonder beviljar stödet.

– Kvaliteten på ansökningarna var genomgående hög och behovet av stödet fortsatt stort. Gensvaret som vi har fått efter tidigare utlysningar är att den här typen av stöd både är uppskattat och fyller ett stort behov av dedikerad tid för forskningsarbete, berättar Anders Ullén, vetenskaplig sekreterare på Radiumhemmets Forskningsfonder.

Anders Ullén.

Beviljade anslag

De elva doktorander som 2024 har tilldelats forskarmånader är:

 • Sulaf Abd Own, överläkare, för projektet ”Novel biomarkers as predictors of diffuse large B-cell lymphoma relapse”
 • Markus Arvendell, ST-läkare i urologi, för projektet ”Evaluation of the implementation of organised prostate cancer testing”
 • Charlotta Bergström, sjuksköterska med specialistfunktion, för projektet ”Sexuality following cancer – Long term follow-up within the Fex-Can project”
 • Annie Bjäreback, sjukhusfysiker, för projektet ”(68Ga)Ga -NOTA-PEG2-RM26: biodistribution and tumour uptake in different types of cancer with gastrin releasing peptide receptor (GRPR) expression”
 • Laia Faseh, ST-läkare i kirurgi, för projektet ”Liver metastatic colorectal cancer – treatment outcome and the potential of thermal ablation as a curative treatment option”
 • Anna Hagman, specialistläkare, för projektet ”Long-term oncologic and functional outcomes in men undergoing robot assisted radical prostatectomy (RARP) for prostate cancer”
 • Isabelle Krakowski, ST-läkare hud, för projektet ”Strategies for improving melanoma survival: From early detection to therapies for advanced disease”
 • Sara Lindberg, ST-läkare i onkologi, för projektet ”Developments of stereotactic body radiation therapy in the metastatic setting”
 • Vincent Luong, ST-läkare, för projektet ”Prognostic factors and treatment outcomes in Multiple Myeloma”
 • Linn Spångberg Deleskog, ST-läkare, för projektet ”Long-term outcome and prognostic factors in follicular lymphoma and Hodgkin lymphoma – population-based studies using registers and new precision medicine biomarkers”
 • Sofi Vikström, specialistläkare, för projektet ”Clinical studies of prognosis and the immune microenvironment in cutaneous melanoma”.

Läs mer om stödet i UTLYSNINGEN AV FORSKARMÅNADER

Foto på Anders Ullén: Håkan Flank.