Cancerkirurgi – utmaningar och framsteg

Framsteg inom kirurgin öppnar upp för effektivare cancerbehandlingar och färre biverkningar. Här presenteras kort några insikter om bland annat kirurgisk forskning efter ett föredrag med Olof Akre, överläkare och professor i cancerkirurgi.

– En viktig del i min roll som professor är att utvärdera nya kirurgiska tekniker, säger Olof Akre, som i höstas tillträde sin professorstjänst med stöd från Radiumhemmets Forskningsfonder.

Han belyser att randomiserade fas 3-studier står högt i kurs inom den kliniska forskningen vid utvärdering av nya behandlingar. Men att andra typer av studiedesign också kan ha ett värde när det gäller kirurgiska metoder.

Jämfört med medicinska studier finns särskilda aspekter att ta hänsyn till. Vid kirurgisk forskning är exempelvis placebokontroller inte möjliga, som vid utvärdering av medicinska preparat. Det går inte heller att genomföra blindade studier där patienter slumpmässigt blir tilldelade behandlingsmetod, utan vetskap hos de själva eller behandlande läkare. Därtill går det inte att bortse från att den enskilda kirurgen utför ett hantverk vid varje operation.

Morgondagens robotkirurgi

Även vid robotassisterad kirurgi, som idag är väletablerat i Sverige, utförs ett hantverk där roboten utgör ett verktyg som kirurgen styr. En blick in i framtiden visar att automatiseringen av operationsrobotar är avlägsen men att teknikutvecklingen ständigt tillför ny patientnytta. 

Bland annat välkomnar Karolinska Universitetssjukhuset i år landets första enarmade robot, en så kallad single port-robot, med vilken det går att föra in samtliga instrument genom ett enda titthål. 

– Roboten möjliggör enklare och skonsammare ingrepp, berättar Olof Akre. Det gäller inte minst när till exempel en cancertumör är särskilt svåråtkomlig. 

Utvecklingen pekar också mot förbättrad styrning med hjälp av AI och image-guidad kirurgi. Något som bland annat kommer att förfina rundningen av cancertumörer och sänka risken för kvarvarande tumörceller efter operation.  

Effektivitet och livskvalitet

Teknikutvecklingen medför bättre behandlingsresultat och färre biverkningar, två faktorer som ibland behöver ställas mot varandra i samband med kirurgiska ingrepp.  

– I varje enskilt fall behöver det ske en avvägning mellan ingreppets radikalitet och dess inverkan på patientens livskvalitet, menar Olof Akre.  

Och genom sin forskning vill han bidra med kunskap som är användbar vid den typen av avvägningar. Ett av de forskningsprojekt som han bedriver är inriktat på allvarliga biverkningar av cancerkirurgi. Två andra projekt kretsar kring prostatacancer, varav det ena syftar till att minska överbehandling och det andra till att ta reda på om kirurgisk behandling eller strålbehandling ger bäst resultat vid lokalt avancerad prostatacancer. 

OM OLOF AKRE

Olof Akre tillträdde under 2023 en kombinationstjänst som professor i onkologisk kirurgi och överläkare i urologi. Tjänsten är finansierad av Radiumhemmets Forskningsfonder gemensamt med Karolinska Instiutet och Region Stockholm. Läs mer

OLOF AKRES FORSKNING 

I filmen nedan berättar Olof Akre kort om den cancerforskning som han bedriver.

Mer läsning

Den nya singelport-roboten kan du läsa mer om via länken nedan, i en nyhet som Karolinska Universitetssjukhuset publicerade tidigare i april. Olof Akre medverkar både i artikeln och ett filmklipp.

Karolinska först i Europa att operera med ny robotkirurgi


Föredraget, som det gjorts några axplock ur till denna text, anordnade vi under februari 2024 för våra medlemmar i Cancerföreningen i Stockholm.