Årsmöte 2024

Mats Anderson, justitieråd, och Jan Lindman, överintendent, är nyvalda styrelseledamöter i Cancerföreningen i Stockholm*.

Under årsmötet den 22 maj 2024 skedde nyval av följande två styrelseledamöter:

  • Mats Anderson, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen
  • Jan Lindman, överintendent vid Kungl. Hovstaterna.

Tillträde sker den 1 juli. Utträder gör Lars Gatenbeck, medicine doktor och tidigare direktör för Karolinska Universitetssjukhuset, samt Olle Stenman, tidigare justitieråd, efter mångåriga engagemang och mycket fina insatser.

I valberedningen kommer Jan-Erik Frödin, Olof Akre och Catharina Larsson att ingå.

Efter årsmötet höll röntgenläkare och docent Fredrik Strand föredrag om sin forskning, som är inriktad på användningen av artficiell intelligens för tidigare upptäckt av bröstcancer. Föredraget följdes av frågor och intressanta diskussioner.

Fredrik Strand och Harriet Wallberg, Cancerföreningen i Stockholms styrelseordförande.

53 medlemmar närvarade under årsmötet, som ägde rum på Nobel Forum och avslutades med social samvaro.

* Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond utgör tillsammans Radiumhemmets Forskningsfonder.


Länkar