Ärftlig bröstcancer – vision och nuläge inom vården

Visionen är målriktade behandlingar som förhindrar bröstcancer orsakad av mutationer i BRCA-gener, berättar Svetlana Bajalica Lagercrantz, överläkare och professor i ärftlig cancer, för SVT.

Hör mer om framtidsvisionen i SVT nyheters korta video

Via länken ovan kan du också läsa tillhörande artikel om ärftlighetsutredningar inom bröstcancervården. Att utredningarna ska ingå som en del av bedömningen är viktigt för både patient och släktingar, säger Svetlana Bajalica Lagercrantz.

Svetlana Bajalica Lagercrantz forskar om ärftlig cancer med stöd från Radiumhemmets Forskningsfonder.

Foto: Malin Johansson, SVT.