Radiumhemmets Forskningsfonder

Ansökningar Forskningsanslag 2024

Ansökningssystemet för forskningsanslag med dispositionstid från 1 januari 2024 har öppnat.

Sista ansökningsdatum är 1 september 2023.

Till ansökningssystemet