85 miljoner till cancerforskning som räddar liv

Radiumhemmets Forskningsfonder har i år beviljat 85 miljoner kronor till klinisk patientnära cancerforskning

Att cancerforskningen är klinisk patientnära innebär att forskningen sker i nära anslutning till sjukvården och att resultaten inom en nära framtid kan förväntas komma patienterna till nytta och rädda liv.

I år stödjer Radiumhemmets Forskningsfonder ett brett urval av forskningsprojekt med fokus på specifika cancerdiagnoser såsom bröstcancer, hjärntumör, hudcancer, lungcancer, leukemi, lymfom, kolorektal cancer, urinblåsecancer och huvud-halscancer. Fonderna finansierar också projekt som syftar till ökad kunskap om tumörers egenskaper samt förbättrad diagnostik och behandling.

Vi ger även stöd till fem professurer samt kliniskt verksamma doktorander. Dessutom bidrar fonderna med infrastrukturstöd till centrum för kliniska cancerstudier (CKC) och utveckling av individualiserad cancerbehandling (PCM) samt driftstöd till GMP cellterapilaboratorium.

Ett stort tack till dig som stödjer oss!

Tillsammans bidrar vi i år till att följande forskare kan driva cancerforskningen framåt:

 • Ninib Baryawno, Fil Dr
 • Dzevad Belkic, Professor
 • Jonas Bergh, Professor
 • Hanna Brauner, Med Dr
 • Lars-Olaf Cardell, Professor
 • Monika Ehnman, Fil Dr
 • Martin Enge, Fil Dr
 • Hanna Eriksson, Docent
 • Lars E Eriksson, Professor
 • Marianne Farnebo, Docent
 • Jonas Fuxe, Docent
 • Susanne Gabrielsson, Professor
 • Kristina Gemzell Danielsson, Professor
 • Leonard Girnita, Professor
 • Bengt Glimelius, Professor
 • Anita Göndör, Docent
 • Felix Haglund, Docent
 • Eva Hellström Lindberg, Professor
 • Nikolas Herold, Med Dr
 • Lars Holmgren, Professor
 • Petter Höglund, Professor
 • Henrik Johansson, Fil Dr
 • Bertrand Joseph, Professor
 • Taras Kreslavskiy, Fil Dr
 • Sonia Lain, Professor
 • Lars-Gunnar Larsson, Professor
 • Ola Larsson, Docent
 • Marta Lazzeroni, Fil Dr
 • Janne Lehtiö, Professor
 • Andreas Lundqvist, Docent
 • Anna Martling, Professor
 • Giuseppe Masucci, Professor
 • Håkan Mellstedt, Professor
 • Sara Mijwel, Fil Dr
 • Monica Nistér, Professor
 • Ann Nordgren, Professor
 • Rolf Ohlsson, Professor
 • Lukas Orre, Med Dr
 • Qiang Pan-Hammarstrom, Professor
 • Manuel Patarroyo, Professor
 • Maria Pernemalm, Fil Dr
 • Andrea Ponzetta, Fil Dr
 • Olle Ringdén, Professor
 • Charlotte Rolny, Docent
 • Dhifaf Sarhan, Fil Dr
 • Karin Smedby, Professor
 • Peter Strang, Professor
 • David Tamborero, Fil Dr
 • Magnus Tobiasson, Med Dr
 • Michael Uhlin, Professor
 • Johanna Ungerstedt, Docent
 • Julian Walfridsson, Fil Dr
 • Yvonne Wengström, Professor
 • Lisa Westerberg, Docent
 • Malin Wickström, Docent
 • Margareta Wilhelm, Fil Dr
 • Anders Österborg, Professor
 • Pia Österlund, Professor
 • Päivi Östling, Docent