Simon Ekman, professor i onkologi, står framför Radiumhemmets Forskningsfonders logotypvägg