“ Jag vill öka kunskapen om genetiska risker som är kopplade till malignt melanom. ”

Veronica Höiom Forskare som tilldelats anslag från Radiumhemmets Forskningsfonder.

Senaste nytt

Jubileumsboken

Radiumhemmets jubileumsbok skildrar historien om Radiumhemmet och om forskningsfonderna, utan vars hjälp det aldrig blivit något Radiumhem. 

Vi ger

Oss Inte

Professor Anna Martling

berättar om vikten att forska inom cancer

Patientnära

cancerforskning

För förbättrad diagnostik och bättre behandlingsmetoder.

Forskning vi stödjer