Intresset var stort när Radiumhemmets Forskningsfonder utlyste anslag för forskningsmånader för kliniska doktorander.

Totalt mottogs 50 ansökningar av vilka 18 beviljades vid styrelsemötena för Cancerföreningen i Stockholm samt Konung Gustaf Vs Jubileumsfond den 23 april.

Följande 18 doktorander har fått anslag för 3 månaders forskningstid på heltid:

 • Johannes Asplund, Specialistläkare i kirurgi, Södersjukhuset, för projektet med titeln ”Mot förbättrad överlevnad i magsäckscancer”
 • Björn Eriksson, Specialistläkare ARM/Huvud hals, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, för projektet med titeln ”lnflammatory changes of skin after radiotherapy”
 • Samuel Hellgren, ST-läkare, Klinisk patologi/Cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, för projektet med titeln ”Molecular prognostication of thyroid cancer: with special focus on TERT”
 • Emma Jussing, Sjukhuskemist/Utvecklingskemist, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, för projektet med titeln ”Development of Radiometal-based Labeling Techniques and Tracers for Non-invasive Molecular Imaging”
 • Isabelle Krakowski, ST-läkare Hud, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, för projektet med titeln ”Strategies for improving survival from malignant melanoma: From early detection to management of advanced disease”
 • David Landin, Bitr överläkare ST-chef ÖNH, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, för projektet med titeln ”Clinical Use of Prognostic Markers in Head- and Neck Cancer”
 • Sara Lindberg, ST-läkare onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, för projektet med titeln ”Developments of stereotactic body radiation therapy in the metastatic setting”
 • Ebba Lundin, ST-läkare ME Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, för projektet med titeln ”Molecular profiling of chronic myelomonocytic leukemia”
 • Joachim Nilsson, Sjukhusfysiker, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, för projektet med titeln ”Avidity-guided radionuclide therapy for thyroid cancer” (beviljad 2 månader)
 • Meis Omran, ST-läkare onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, för projektet med titeln ”Medfödda TP53-mutationer i Sverige; molekylär karakterisering av genotyp-fenotypkorrelation och utvärdering av ett nytt kontrollprogram med helkropps-MR och vätskebiopsier”
 • Krzysztof Piersiala, ST-läkare, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, för projektet med titeln ”Sentinel node 8-cells and their role in turnour specific immune suppression in head and neck cancer”
 • Andrea Porserud, Specialistsjukgymnast, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, för projektet med titeln ”The effect of structured methods to enhance physical activity after abdominal cancer surgery”
 • Anna Ravn Landtblom, ST-läkare hematologi, Södersjukhuset, för projektet med titeln ”Morbiditet och mortalitet vid myeloproliferativa neoplasier”
 • Marcus Reuterwall-Hansson, Bitr Överläkare, Ersta Sjukhus, för projektet med titeln ”New technologies for the further advancement of ERCP”
 • Jessica Stjärngrim, Specialistläkare, Ersta Sjukhus, för projektet med titeln ”Colorectal cancer and IBD, risk assessment and surveillance strategies”
 • Andrianos Tsekrekos, Bitr Överläkare, för projektet med titeln ”Combined modality treatment of advanced gastric cancer: aspects on standardisation of the assessment of tumour regression grade and the role of minimally invasive surgery”
 • Sandra Wessman, Specialistläkare Klinisk patologi/cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, för projektet med titeln ”Translationella studier inom ovarialcancer med fokus på pediatriska tumörer”
 • Mark Zupancic, ST-läkare onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, för projektet med titeln ”Studies on diagnostic and prognostic markers in malignant salivary gland tumours (MST) and especially adenoid cystic carcinomas (ACC)”